كل عناوين نوشته هاي يک شاعر

يک شاعر
[ شناسنامه ]
بوي باران ، بوي سبزه ، بوي خاک ...... يكشنبه 98/8/5
اشعار زيبا و برگزيده فريدون مشيري ...... يكشنبه 98/8/5
شانزدهمين شب شعر پر معنا و زيبا برگزار شد. ملکه انگليس و رامبد ج ...... يكشنبه 98/8/5
اي عشق \کجاي قصه\ نشسته اي ...... يكشنبه 97/9/18
دســتِ درختِ مـا به تـبرها رسيده است ...... يكشنبه 97/9/18
شعر زيباي خون آ شام ... ...... يكشنبه 97/9/18
نقد و بررسي جاودانگي، عشق و وجود از نظر ميلان کوندار ...... يكشنبه 96/12/13
تحليل دامنه اختيار منتقد يا تحليلگر شعر چه قدر است ؟ ...... يكشنبه 96/12/13
بازي جراحي بشر، آدميان و يا انسان هاي گذشته زمين ...... يكشنبه 95/12/1
بازي جراحي بشر، آدميان و يا انسان هاي گذشته زمين ...... يكشنبه 95/12/1
  ==>   ليست آرشيو شده ها