سفارش تبلیغ
صبا

اشعار شعرای ماندگار

صفحه خانگی پارسی یار درباره

سه نقطه - حسین بخشی پور جدید

    نظر

سه نقطه - حسین بخشی پور جدید

سه نقطه

شاعر : حسین بخشی پور

مکه تجلی گاه خوبیها سه نقطه
کعبه مطاف و زمزم و مسعی سه نقطه

این مقصد سلطان خوبان جهان بود
تا در کنار کعبه گیرد جا سه نقطه

از شهر پیغمبر به قصد حج برون رفت
اندر حریم امن حق اما سه نقطه

دشمن چو قصد جان اورا در حرم کرد
او راهی صحرای طف شد تا سه نقطه

فرمود در پاسخ که «مثلی لا یبایع »
وقتی شدند از علتش جویا سه نقطه

می گفت:« ان الله شاء ان یراک »
احیا کنم دین خدا را با سه نقطه

گفتند زینب را نبر تنها سفر کن
زینب شنید و ناله زد حتی سه نقطه

کرده وصیت مادرم باید بمانم
بوسم به جای مادرم زهرا سه نقطه

شد پیش چشم شاه مظلومان عالم
بعد از فراق اکبرش دنیا سه نقطه

سوی حرم بازی دخترانه آید دوباره با چه رویی
وقتی که جسم اکبر لیلا سه نقطه

عباس وقتی دستش از پیکر جدا شد
می رفت سوی خیمه زنها سه نقطه

وای از دل ام البنین وقتی که بشنید
دستان بیرق گیر یک سقا سه نقطه

حتی علی اصغر ششماهه اش هم
امر خدا را تا کند اجرا سه نقطه

کس دیده آیا از شما یا که شنیده
با کام عطشان بر لب دریا سه نقطه

با اشک و آه و سوز دل با قلب «محزون»
باید که این یک بیت آخر را سه نقطه

آنجا که با لبهای عطشان گفت مولا
« یا لیتکم فی یوم عاشورا » سه نقطه