دانش، بالاترین رستگاری است . [امام علی علیه السلام]

فیض حضور - سیروس بداغی جدید

ارسال‌کننده : یک شاعر در : 94/11/26 11:58 صبح

فیض حضور - سیروس بداغی جدید

فیض حضور

شاعر : سیروس بداغی

آمـدم تا کـه مـرا بـنــده ی نابــم بـکنـی
چـو مــریدان علی رو به صــوابم بکنی

آن زمانی که از این میکده ها دور شوم
راضی ام گر تو مرا خانه خرابم بکنی

بعد عمری همه دم بر سر و بر سینه زدن
مـیشود نـوکــر میخانـه خطابم بکنی؟

به خدا می رود این بی سر و پا تا به خدا
زیرِ پایـت اگر الساعه ترابـم بکنی

عاقلان را نبود بر درتان فیضِ حضور
کـاش ای کـاش که دیـوانـه حسـابـم بکنی
کلمات کلیدی :

سفیر استمداد - محمدعلی ساکی جدید

ارسال‌کننده : یک شاعر در : 94/11/26 11:58 صبح

سفیر استمداد - محمدعلی ساکی جدید

سفیر استمداد

شاعر : محمدعلی ساکی

کم لاف بزن سفیر استمدادی

بو برده ام از تبار استبدادی

با لاله و سرو و یاس می دانم که

یک دشمن دیرینه ی مادر زادی

 
کلمات کلیدی :

تازه به دوران رسیده ها - سیروس بداغی جدید

ارسال‌کننده : یک شاعر در : 94/11/26 11:58 صبح

تازه به دوران رسیده ها - سیروس بداغی جدید

تازه به دوران رسیده ها

شاعر : سیروس بداغی

وای از مرامِ تازه به دوران رسیده ها
دنیا به کامِ تازه به دوران رسیده ها

گویا که بوی تهمتِ صد باره می دهد
حتی سلامِ تازه به دوران رسیده ها

دشمن ببین هماره چه گستاخ می شود
با هر کلامِ تازه به دوران رسیده ها

سرشارِ زهر باشد و سرشارِ صد بلاست
همواره جامِ تازه به دوران رسیده ها

در دست دشمنانِ خداوندِ ذوالجلال
قـطعا قـوامِ تازه به دوران رسیده ها
کلمات کلیدی :

جمعه دلگیر - سیروس بداغی جدید

ارسال‌کننده : یک شاعر در : 94/11/26 11:58 صبح

جمعه دلگیر - سیروس بداغی جدید

 

جمعه دلگیر

شاعر : سیروس بداغی

عاقبت چشم گدا لایقِ دیدار نشد
جز غم دوریِ تان حاصلِ بیمار نشد

سحری از طرفِ کوچه ی ما بگذشتی
حیف این دیده ی ماتم زده بیدار نشد

باز هم بغض من و جمعه ی دلگیر شما
باز هم جمعه و قلبی که خریدار نشد

سالها منتظر سیصد و اندی مردی
من بمیرم که دگر بار کسی یار نشد

بی سبب نیست که تنها شده ای آقا جان
چون بشر در رهتان بنده ی دادار نشد

من نخواهم دگر این چشمِ گنه کارم را
به چه کارم که دمی لایقِ رخسار نشد

همه دم خونِ دل از این دل غمدیده خورم
بشکند دل که دمی محرم اسرار نشد

نیست تقصیر تو گر این دل من را نخری
بر سر کوی تو چون زار و گرفتار نشد

خواب دیدم که به گوشم همه دم میگفتی
هر چه گشتیم... یکی یارِ وفادار نشد

این همه مدعیِ عشق من و مادر من
در عمل هیچ کسی مونس و غمخوار نشد

نیست از دین نبی بین شما جز سخنی
هیچ کس رهروِ آن احمد مختار نشد

او که دم می زند از بابِ غریبم همه دم
محرمِ رازِ علی حیدر کرار نشد

بهتر از یوسفم و راهیِ بازار شدم
احدی بهر رُخم راهیِ بازار نشد

سالها بابت این حجمِ گناهانِ شما
جاده ی غیبت این غمزده هموار نشد

گفته بودم که دعا بهرِ فرج بنمایید
بر دعاهای فرج بهرِ من اصرار نشد

گفته بودم نشوید از منِ دلداده جدا
حاصل دوریِ تان جز غم و زنگار نشد

اشکِ خجلت ز دو چشمان (بداغی) جاریست
که ز دنیای دنی ، کَنده و بیزار نشد
کلمات کلیدی :

چرخ دنده - آرزو نوری جدید

ارسال‌کننده : یک شاعر در : 94/11/26 11:57 صبح

چرخ دنده - آرزو نوری جدید

 

چرخ دنده

شاعر : آرزو نوری

قفس بی پرنده ای بودم

خنده نه، طرح خنده ای بودم

زیر چرخی که زندگانی بود

من فقط چرخ دنده ای بودم

 
کلمات کلیدی :

کلنا عباسیم - محمدحسن همتی جدید

ارسال‌کننده : یک شاعر در : 94/11/26 11:57 صبح

کلنا عباسیم - محمدحسن همتی جدید

کلنا عباسیم

شاعر : محمدحسن همتی

می رسد روزی که می آیم حرم
از برای اذن ارباب کرم..

جامه رزمم بپوشم بعد اذن
تا زمانی که به تن باشد سرم..

می نویسم بر در و دیوار دل
عاشق عباسم و صحن حرم..

کلنا عباسیم اخت الحسین
می دهم دست و سر و پا پیکرم..

یاد خیبر قدرت قلبم فزون
عاشق ذکر علی و حیدرم..

عاشقان رفتند و ما جا مانده ایم
هق هق شبها و این چشم ترم..
کلمات کلیدی :

ناشاد - بهاء الدین داودپور جدید

ارسال‌کننده : یک شاعر در : 94/11/26 11:56 صبح

ناشاد - بهاء الدین داودپور جدید

 

ناشاد

شاعر : بهاء الدین داودپور

بس دلم ناشادودرده
غنچه ی خنده به لب هرگز ندیده
بادوباران سوز وسرمای ستمگر
تک گل باغ امیدم زودچیده
سقف بام خانه ام از جور گردون سیه دل
قطره های آب وگل باغم چکیده
درهجوم سوز وسرمای جفاکار
سردی کاشانه ام را آتش جانم خریده
مرغ جان پرسپیدم
سالهاست ازآشیانم پرکشیده
جای بلبل باقناری
بوم وزاغی زشت گفتار باتازیانه سررسیده
عنکبوتی ساحره
هردم مرادرتار وپود خدتنیده
این منم من یک تکه سنگ ناامید
درهجوم بادوطوفان هردم ازهرجارمیده

 
کلمات کلیدی :

عمر گل - مسلم آهنگری جدید

ارسال‌کننده : یک شاعر در : 94/11/26 11:56 صبح

عمر گل - مسلم آهنگری جدید

عمر گل

شاعر : مسلم آهنگری

رو به ابراهیم من آتش بپا کن شوخ چشم
شاید اعجازم ببینی و گلستانم شوی

گل فروشی می کنی یکجا خریدارم بیا
خواهم اکنون گلشنم باشی و بستانم شوی

بلبل من میل آواز تو دارد گل فروش
چند روزی هم بیا یار دبستانم شوی

عمر کوتاه است و فصل گل ، از او کوتاه تر
چها فصل زندگی ، گاهی زمستانم شوی

زندگی امروز و دستی خواهم و شوقی قوی
کاش امروز من و خرما و دستانم شوی
کلمات کلیدی :

پسا تحریم - مسلم آهنگری جدید

ارسال‌کننده : یک شاعر در : 94/11/26 11:56 صبح

پسا تحریم - مسلم آهنگری جدید

پسا تحریم

شاعر : مسلم آهنگری

آمدی ، اما پسا تحریم گاه عشق نیست

پای تحریمت هنوزم ، شهریاری می کنم
کلمات کلیدی :

سبزه - محمدرضا مومنی جدید

ارسال‌کننده : یک شاعر در : 94/11/26 11:55 صبح

سبزه - محمدرضا مومنی جدید

سبزه

شاعر : محمدرضا مومنی

تخم زیبای تن دختر همسایه ی ما

در کدام کاسه ی آغوش

سبزه ای تازه شود

دم عید است

فکر سبزه همه جا

سد راهیست مرا

دختری ناز به بازار آمد

دست او سبز پر از سبزه ولی

بر لبش بود حراج
کلمات کلیدی :

   1   2   3      >